• Technická podpora: +421 2 3300 4200, +421 2 4445 0123
  • WebMail
  • VoIP

Správa serverov a sietí

Správa IT je služba zabezpečujúca komplexnú starostlivosť o váš hardware a software.

Cieľom služby je zabezpečiť účinné a bezpečné využitie IT technológie tak, aby sa minimalizovali výpadky IT, ktoré môžu mať dopad na činnosť vašej spoločnosti.
V rámci služby správa IT poskytujeme profesionálny IT support, správu, údržbu a servis pracovných staníc (Windows, Linux, Mac OS) a serverov (Windows, Linux), správa a údržba aktívnych i pasívnych prvkov siete (switche, routre, štrukturovaná kabeláž, optická sieť, bezdrôtová sieť - wifi, atď.), pravidelné zálohovanie dôležitých dát, technická podpora, správa licencií, upgrade a modernizácia vybavenia, návrhy a realizácie zabezpečeného prepojenie jednotlivých pobočiek alebo samostatných staníc pomocou VPN siete, správa a inštalácia kamerových systémov, konzultačné služby a mnoho ďalšieho.

Hlavné výhody
predchádzanie strate dát
zamedzenie finančným stratám a zastaveniu výroby
zníženie nákladov na IT zamestnanca

VIAC INFORMÁCIÍ

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie a informujte sa o dostupnosti našich služieb.

Tel.: +421 2 3300 4204
E-mail: obchod@rainside.sk

Produktový list