• Technická podpora: +421 2 3300 4200, +421 2 4445 0123
  • WebMail
  • VoIP

ADSL internetové pripojenie

Služby RAINSIDE ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) umožňujú zákazníkom efektívne využiť existujúce telefónne siete a pripojiť sa na Internet prostredníctvom technológie ADSL. Pripojenie je trvalé, bez akýchkoľvek dátových či časových obmedzení a je možné ho používať aj popri bežnej telefonickej prevádzke.

RAINSIDE ADSL 5 umožňuje prístup do siete Internet na báze ADSL s prenosovou rýchlosťou do 5 Mbps smerom k používateľovi a do 0,5 Mbps smerom od používateľa. Používateľ platí fixný mesačný paušál, bez ohľadu na množstvo prenesených dát.
RAINSIDE ADSL 5 je určený fyzickým osobám a menším firmám, ktoré chcú mať nepretržitý a rýchly prístup na Internet.

RAINSIDE ADSL 10 umožňuje prístup do siete Internet na báze ADSL s prenosovou rýchlosťou do 10 Mbps smerom k používateľovi a do 0,5 Mbps smerom od používateľa. Používateľ platí fixný mesačný paušál, bez ohľadu na množstvo prenesených dát.

RAINSIDE ADSL 10 je vhodný pre menšie a stredné firmy, ktorí chcú mať nepretržitý a rýchly prístup na Internet, pričom majú vyššie nároky na rýchlosť pripojenia.

RAINSIDE ADSL konto umožňuje prístup do siete Internet na báze ADSL s prenosovou rýchlosťou limitovanou použitou DSL prípojkou. Používateľ platí len fixný poplatok za ADSL konto bez ohľadu na množstvo prenesených dát, tj. DSL prípojka nie je súčasťou služby.

Parametre služieb ADSL 10 ADSL 5 ADSL konto Dvojitý upload
Mesačný poplatok – NAKED* 28,00 € 22,00 € -- --
Mesačný poplatok – TP** 24,00 € 20,00 € -- --
Mesačný poplatok -- -- 15,00 € 2,00 €
Zriaďovací poplatok 1,00 € 1,00 € -- --
Maximálna rýchlosť v Mbps do 10/0,5 5/0,5 v závislosti od použitej DSL prípojky klienta 10/1, resp. 5/1
Predplatené GB neobmedzené neobmedzené neobmedzené --
Fixná IP áno áno áno --
Počet e-mailových adries 5x 5x 5x --
FUP nie nie nie --

* Službu je možné používať bez nutnosti vlastniť zriadenú telefónnu prípojku
** Službu je možné používať iba so zriadenou telefónnou prípojkou

Podporované koncové zariadenie – ADSL WiFi router Inteno DG150B v cene 70.00 €
Všetky ceny sú uvádzané v € bez DPH.


VIAC INFORMÁCIÍ

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie a informujte sa o dostupnosti našich služieb.

Tel.: +421 2 3300 4204
E-mail: obchod@rainside.sk

Produktový list