KONTAKT:
Mobil: 0905 328 238
e-mail: salek@bosa.sk
Exteriéry – denné

Špecifickou oblasťou profesionálneho fotografovania je fotenie architektúry mesta, kultúrnych, historických či sakrálnych pamiatok alebo záhrad a parkov. Vyžaduje si to správnu kompozíciu, výber vhodnej pozície, z ktorej je daný objekt snímaný, dobré svetlo, ako aj zmysel pre detail.

© Bohumil Šálek, všetky práva vyhradené.