KONTAKT:
Mobil: 0905 328 238
e-mail: salek@bosa.sk
Radošinské naivné divadlo

Čiernobiela forma fotografie, ako aj postprodukcie je pre mňa veľmi obľúbenou, predovšetkým ju využívam pri fotografovaní koncertných a divadelných predstavení, či vernisáží. Fotografovanie účinkujúcich v Radošínskom naivnom divadle bolo zábavné a zároveň náročné. Práve čiernobiela úprava fotografií ich predstavení vystihuje dej, príbeh a charakter všetkých postáv.

© Bohumil Šálek, všetky práva vyhradené.