KONTAKT:
Mobil: 0905 328 238
e-mail: salek@bosa.sk
Divadlo

Fotografovanie divadelných predstavení znamená pomerne náročnú časť fotografického umenia. Každé divadelné predstavenie má svoj príbeh. Živé objekty - herci sa neustále pohybujú, stvárňujú príbeh, ktorý musí byť z fotografií cítiť. Musí znázorňovať podstatu, výraz tváre, mimiku, gestikuláciu a rýchlo meniaci sa sled deja.

© Bohumil Šálek, všetky práva vyhradené.